Πολιτικός χρόνος

Ενα από τα βασικά πλεονεκτήματα του πρωθυπουργού ήταν το κριτήριο του πολιτικού χρόνου που διέθετε. Σήμερα, δεν το διαθέτει. Το πρόβλημα του είναι ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τα θέματα που τού προκύπτουν με τη λογική της “προηγούμενης κρίσης”. Οταν διέθετε αρκετό “πολιτικό λίπος”, που τον προφύλασσε από την καθημερινή τριβή. Αυτό το “λίπος”, όμως, έχει χαθεί. Ο ίδιος το καταλαβαίνει; Αν κρίνει κανείς με βάση το παράδειγμα Βουλγαράκη, παλαιότερα και την περίπτωση Ρουσσόπουλου σήμερα, μάλλον όχι. Η λογική του “δεν σύρομαι από την επικαιρότητα”, αφορούσε στις εποχές που ο πολιτικός χρόνος τον ευνοούσε. Σήμερα, όμως, τα περιθώρια έχουν στενέψει απελπιστικά. Αν δεν το καταλάβει, τότε θα εξακολουθεί να μετρά επικοινωνιακές ήττες και το κυριότερο, θα αναρωτιέται “γιατί” …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s