Ο πικρός απολογισμός

Και τώρα, ήρθε η ώρα του απολογισμού. Γιατί δεν αντιληφθήκαμε την κρίση που έρχονταν; Αυτό αναρωτιούνται πλέον οι κορυφαίοι αμερικανοί οικονομολόγοι. Η αμηχανία τους στο απόλυτο, ακόμα και στα κείμενα τους.
http://www.nytimes.com/2008/11/28/opinion/28krugman.html

http://www.voxeu.org/index.php?q=node/2600

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s