Το τέλος των αποδόσεων

Από το πρώτο τρίμηνο του 2009 και μετά καλά θα κάνετε να ξεχάσετε τις πολύ καλές αποδόσεις στις προθεσμιακές καταθέσεις. Οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι αργά αλλά σταδιακά, η ομαλότητα στο κομμάτι της ρευστότητας, επανέρχεται, γεγονός το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα επιτόκια της τάξης του 6,30% ή 6,50% για ποσά της τάξης των 20000 και των 30000 ευρώ θα αποτελούν μακρινό παρελθόν.

Πάντως, από μια έρευνα αγοράς, προκύπτει ότι αν ψάξετε θα βρείτε σήμερα τράπεζα η οποία για 3μηνης διάρκειας προθεσμιακή κατάθεση προσφέρει όντως επιτοκίο 6,50%, ενώ άλλες δύο δίνουν την ίδια απόδοση για 5μηνης διάρκειας προθεσμιακές καταθέσεις. Τέλος, μια μεγάλη ομάδα τραπεζών δίνει επιτόκιο 6,20% με 6,30% για ανάλογα ποσά κι αντίστοιχες διάρκειες.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s