Μεγάλη στροφή στα δάνεια

Μια μεγάλη στροφή στην χρηματοδοτική – δανειοδοτική πολιτική των τραπεζών αναμένεται να συντελεσθεί κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Η «γραμμή» που αργά αλλά σταθερά περνά από τα επιτελεία των πιστωτικών ιδρυμάτων προς τις αρμόδιες διευθύνσεις είναι από το 2009 να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των χαρτοφυλακίων, σε σχέση με το άγχος και την αγωνία να επεκταθούν κι άλλο τα μερίδια αγοράς. Δηλαδή, να δοθεί προτεραιότητα στην ποιότητα σε βάρος της ποσότητας. Την πολιτική αυτή εγκαινιάζει κατ’ αρχήν η  Εθνική, η οποία είναι leader της αγοράς και μάλιστα από τους κερδισμένους της τελευταίας κρίσης, λόγω της υψηλής ρευστότητας που διέθετε. Όμως, ανάλογες κινήσεις σχεδιάζουν και άλλοι βασικοί «παίκτες» της αγοράς, ενώ στην απόφαση τους αυτή συμβάλλει και η πίεση που ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) για το ξεκαθάρισμα των κόκκινων δανείων τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επισφάλειες στο σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έχουν προσεγγίσει πλέον το όριο του 6%, όταν ακριβώς πριν έναν χρόνο κυμαίνονταν στο 5%. Τότε, αυτό το ποσοστό θεωρούνταν υπερβολικό και γι’ αυτό είχαν γίνει γραπτές και προφορικές συστάσεις από την ΤτΕ προς τις εμπορικές τράπεζες να το ρίξουν, κατά μέσο όρο, στο 3,4% με 3,5%. Μεσολάβησε όμως η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και τα ελληνικά επέκεινα της, που ως αποτέλεσμα είχαν την περαιτέρω αύξηση του. Γι’ αυτό και τα πιστωτικά ιδρύματα, αναλαμβάνουν τώρα την πρωτοβουλία να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου τους, για να μην βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων αργότερα.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s