“Σκάνε” δάνεια

Η χώρα μας βιώνει ήδη τα προεόρτια της μεγάλης πιστωτικής κρίσης, που πλήττει την παγκόσμια οικονομία τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Στην πραγματικότητα, όμως, χιλιάδες είναι οι ελληνικές οικογένειες που τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς οι ετήσιοι προϋπολογισμοί τους είναι άμεσα εξαρτώμενοι από τον τραπεζικό δανεισμό. Απλώς η επερχόμενη κρίση επιβάρυνε έτι περαιτέρω την κακή οικονομική τους θέση, η οποία πλέον κινείται οριακά. Με τους σημερινούς ρυθμούς, που οδηγούν κάθε μήνα περίπου 10.000 νοικοκυριά στο «κόκκινο», τα χειρότερα φαίνεται ότι έπονται. Κι επειδή η αλληλεξάρτηση τραπεζών – δανειοληπτών είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ό,τι αρχικώς υπολογιζόταν, όλες οι ενδείξεις συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι ενδεχόμενη επιβάρυνση της οικονομικής θέσης των πιστωτικών ιδρυμάτων θα οδηγήσει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά σε πτώχευση και περίπου 500.000 ανθρώπους σε αδιέξοδο. Εξέλιξη απευκταία αλλά σχεδόν αναπόφευκτη, από τη στιγμή που στο σύνολό της η ελληνική οικονομία είναι τραπεζοκεντρική. Γιατί, όπως αποδεικνύεται τώρα στην πράξη, μεγάλος αριθμός οικογενειών αναγκάζονται σε μηνιαία βάση να καταφύγουν στα τραπεζικά γκισέ προκειμένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους για να καλύψουν βασικές ανάγκες τους. Αυτό πρακτικά συνεπάγεται περισσότερα καταναλωτικά δάνεια και συχνότερη χρήση των πιστωτικών καρτών, με τα γνωστά υψηλά επιτόκια, που οδηγούν στην υπερχρέωση. Κατά συνέπεια, αν ένα μεγάλο κομμάτι των δανειοληπτών δηλώσει αδυναμία τακτοποίησης των υποχρεώσεών του, τότε το άμεσα εξαρτώμενο τραπεζικό σύστημα θα κλονιστεί σοβαρά. Σε ένα περιβάλλον διεθνούς κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε τον τελευταίο χρόνο, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποδειχτεί κρίσιμη για το χρηματοπιστωτικό σύστημα ειδικότερα και την ελληνική οικονομία γενικότερα. Γι’ αυτό και απαιτούνται άμεσες δράσεις, με σημαντικότερη όλων τη γρήγορη διοχέτευση των κεφαλαίων από το πακέτο των 28 δισ. στην αγορά. Σκοπός είναι να αποκατασταθεί η ρευστότητα, καθώς υπό τις σημερινές συνθήκες οικονομικής ασφυξίας τα περιθώρια ελιγμών έχουν στενέψει απελπιστικά.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s