Η επόμενη μέρα στη Citibank

Στα δύο “κόβεται” τελικώς η Citibank σε ευρωπαικό επίπεδο και κατά πάσα πιθανότητα το ίδιο μοντέλο πρόκειται να εφαρμοσθεί κι επί ελληνικού εδάφους. Για την εξέλιξη αυτή προιδέασε το στελεχιακό δυναμικό της τράπεζας το μάνατζμεντ κατά τη διάρκεια του τελευταίου teleconfence, που πραγματοποιήθηκε -σύμφωνα με πληροφορίες – στις αρχές της εβδομάδας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Citibank “σπάει” σε επίπεδο ομίλου σε holding και corporate. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο θεωρείται και το κερδοφόρο της υπόθεσης, είναι αυτό το οποίο θα έχει την ευθύνη της επενδυτικής τραπεζικής και το οποίο συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να εξακολουθήσει να λειτουργεί αυτόνομα κι αυτοδύναμα κατά τα επόμενα χρόνια, με βάση τα έως τώρα δεδομένα. Αντιθέτως, στο δεύτερο κομμάτι, τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και – κατά πάσα πιθανότητα – σε ελληνικό, θα περιέλθουν οι δραστηριότητες του δικτύου, του retail και γενικά της λιανικής τραπεζικής, στα οποία το Citigroup, αυτόν τον καιρό, δεν έχει να επιδείξει, ως γνωστόν, ιδιαιτέρως … θετικά αποτέλέσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι γι’ αυτό το τελευταίο κομάτι δραστηριοποίησης, του holding (βάσει του παραπάνω οργανογράμματος) σε ευρωπαικό επίπεδο, η μητρική τράπεζα αναζητά αγοραστές ανά χώρα. Η Γερμανία έκανε την αρχή, καθώς το εκεί retail ήδη πουλήθηκε, ενώ κατά πάσα πιθανότητα συζήτηση με κάθε ενδιαφερόμενο θα γίνει και για τις υπόλοιπες αγορές, όπου κριθεί ότι υπάρχουν συμφέρουσες προτάσεις.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s