Πρώτη φάση τέλος

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εφαρμογής του σχεδίου βοήθειας των 28 δις ευρώ. Αυτό έγινε γνωστό χθες από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ). Συγκεκριμένα, τελείωσε η διαδικασία παροχής στις τράπεζες από το Δημόσιο ομολόγων του συνολικού ύψους 5δισ. έναντι αγοράς από το Δημόσιο προνομιούχων μετοχών των τραπεζών. Η ρευστοποίηση από τις τράπεζες των ομολόγων αυτών θα παράγει αντίστοιχη ρευστότητα 5δισ. που θα μπορεί να διατεθεί μέσω δανείων στην οικονομία. Επιπλέον, η ρευστότητα που θα προέλθει από τις προνομιούχες μετοχές θα είναι μονιμότερου χαρακτήρα, ούτως ώστε να μπορεί να συνυπολογιστεί στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κάθε τράπεζας, ενισχύοντας και τα εποπτικά της κεφάλαια. Θα ακολουθήσει η παροχή στις τράπεζες εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους 15 δισ. που θα εγγυώνται εκδόσεις ομολόγων τους.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s