Κατατέθηκε η πρόταση της MIG για ΟΑ

Τελικώς η πρόταση της MIG για την ΟΑ κατατέθηκε, βελτιωμένη σε σχέση με τα αρχικώς ανακοινωθέντα. Αφορά στο πτητικό κομμάτι και σε αυτό της τεχνικής βάσης, ενώ την επίγεια εξυπηρέτηση “χτυπά” η Swissport με τις ευλογίες της MIG. Η αλλαγή φρουράς στην ΟΑ μπήκε στην τελική της ευθεία.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s