Περί ευρω-ομολόγου

Το ΠΑΣΟΚ έχει αναγάγει την έκδοση του ευρωομολόγου περίπου σε πανάκεια, προκειμένου η ελληνική οικονομία να αντιμετωπίσει το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημά της, που είναι όντως ο υψηλός δανεισμός και το πανάκριβο κόστος του. Επειδή, όμως, «ο διάβολος κρύβεται στη λεπτομέρεια», θα πρέπει να έχει υπόψη του και τα εξής: Η συζήτηση για το ευρωομόλογο μπορεί πράγματι να έχει ξεκινήσει, αλλά η υλοποίηση του «μέτρου» θα είναι πολύ δύσκολη. Ο λόγος; Αντίκειται στην κοινοτική νομοθεσία. Γι’ αυτό και το θέμα έχει κολλήσει, μολονότι κάποια στιγμή από το Βερολίνο εκφράσθηκε η διάθεση να εξετασθεί. Κατά συνέπεια, συνιστά λανθασμένη πολιτική να στηρίζει κανείς την πρόταση εξόδου από την κρίση πάνω σε έναν άξονα που στο τέλος μπορεί και να αποδειχθεί ανύπαρκτος…

One response to “Περί ευρω-ομολόγου

  1. To θέμα είναι να φαίνεται πως υπάρχει πρόταση….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s