Τι ζητούν οι Βρυξέλλες για το έλλειμμα

Το μαχαίρι στο λαιμό της … Ελλάδας ετοιμάζονται να βάλουν αύριο στις Βρυξέλλες Κομισιόν και Eurogroup, για το θέμα του ελλείμματος. Ενώ για Γαλλία και Ισπανία θα βάζουν ως χρονικό όριο το 2012 για την επίτευξη του στόχου και για την Ιρλανδία το 2013, για τη χώρα μας το 2010 θα παραμένει ορόσημο. Πως εξηγείται αυτό; Αν δει κανείς το ποτήρι μισογεμάτο, θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι επειδή η απόσταση ανάμεσα στο 3,7% που είναι σήμερα και στο 3,00% που θα πρέπει να φτάσει το έλλειμμα σε 18 μήνες από τώρα είναι μικρή, γι’ αυτό και το χρονικό περιθώριο είναι ανάλογο. Αν θέλει να το δει μισοάδειο, τότε μπορεί να σκεφθεί ότι οι πιθανότητες που μας δίνονται για επίτευξη του στόχου είναι ελάχιστες, οπότε μας προδικάζουν…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s