Γιατί το 2009 δεν είναι … 1990

Οσοι επιχειρούν να συγκρίνουν το 2009 με το 1990, λόγω της τελευταίας εμπλοκής με τη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων, αγνοούν προφανώς βασικές συνισταμένες των δύο περιόδων.
Η σημαντικότερη έχει να κάνει με το εξής:
Ενώ τότε, η Ελληνική Δημοκρατία υποχρεώνονταν να συνάψει βραχυπρόθεσμο δανεισμό, “για να τα βγάλει πέρα”, σήμερα οι διάρκειες παραμένουν μεσομακροπρόθεσμες, βάσει του – όποιου – σχεδιασμού έχει γίνει.
Ενώ τότε, η Ελληνική Δημοκρατία είχε φτάσει στο σημείο να μην θεωρεί δεδομένο ούτε καν αυτόν τον πανάκριβο δανεισμό, σήμερα τα spread έχουν διορθώσει και το δημόσιο, όποτε το επιθυμεί, μπορεί να “βγει” για δανεισμό.
Εννοείται ότι γενικά τα επιτόκια δανεισμού – τότε και σήμερα – δεν έχουν καμμία σχέση…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s