Τι θα γίνει με τα stage

Πολύ κακό για το τίποτα. Η ουσία για τα stage βρίσκεται στην πρόθεση του υπουργείου Εσωτερικών. Τι υποστηρίζει; Αξιοποίηση μεμονομένων συμβάσεων, αναλόγως των αναγκών και κάλυψη στο μέλλον όλων των αναγκών με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Πάνω σε αυτή τη “διατύπωση”, στο μέλλον θα στηριχθούν πολλοί για να κάνουν “θαύματα”…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s